Pranešimas apie autorių teises

Visa tekstinė informacija ir grafiniai atvaizdai, kurie yra svetainėje www.jaja.lt (toliau Svetainėje), yra „Jaja IT“, MB ir / arba jos tiekėjų nuosavybė.

Turinį iš Svetainės perspausdinti ar atkurti bet kokia forma (įskaitant vertimą) galima tik gavus raštišką leidimą iš „Jaja IT“, MB.

Naudojant informaciją ir su ja susijusius grafinius atvaizdus, kurie yra Svetainėje, būtina vadovautis šiais nurodymais:

1. Nurodyti, kad autorių teisės priklauso „Jaja IT“, MB.

2. Perspausdinant medžiagą iš Svetainės, nurodyti publikacijos šaltinį – Svetainę ir kitus informacijos šaltinius, kurie minimi turinyje. Jeigu medžiaga viešinama internete, būtina pridėti nuorodą į Svetainę.

3. Svetainėje esantis turinys ir su juo susiję grafiniai vaizdai gali būti naudojami tik informaciniais, nekomerciniais ir asmeniniais tikslais.

4. Joks Svetainės turinys ir su juo susiję grafiniai vaizdai negali būti keičiami.

5. Jokie Svetainės grafiniai vaizdai negali būti naudojami atskirai, be šalia jų esančio teksto.

Svetainės turinys ir su juo susiję grafiniai vaizdai gali turėti netikslumų ar rašybos klaidų.